TRƯỜNG THCS NHƠN KHÁNH

Trường THCS Nhơn Khánh được thành lập vào tháng 9 năm 1975, tên ban đầu là trường Cấp 2 Nhơn Khánh. Trải qua các thời kỳ, trường đã nhiều lần đổi tên.

Từ những năm 1977 đến năm 1980, trường có tên là Trường Phổ thông cấp 1, 2 Nhơn Khánh.

Trường mang tên Trường Phổ thông cấp I, II Nhơn Khánh

Từ những năm 1980 đến năm 1989, trường đổi tên thành trường Phổ thông cơ sở Nhơn Khánh.

Từ năm 1989 đến nay, trường mang tên là trường THCS Nhơn Khánh.

Lễ khánh thành trường THCS Nhơn Khánh

Trường THCS Nhơn Khánh ngày nay